SHUTTER > ประตูโรงรถ แบบชัตเตอร์ส

Design

ชุดประตูโรงรถแบบชัตเตอร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานจริง การทำงานจะผสมผสานเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การใช้งานสะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น รีโมทคอนโทรล, เปิดไฟภายในโรงรถอัตโนมัติพร้อมหน่วงเวลา, ชุดเซ็นเซอร์ และแป้นกดรหัสสำหรับการเปิด/ปิด

Security Material

ตัวบานผลิตจากวัสดุหลากหลายประเภทให้เลือก มีทั้งแบบทึบและฉลุโปร่ง ขนาดกล่องเก็บบานจะอยู่ประมาณ 40x45 เซนติเมตร หรือซ่อนบนไม้ระแนงเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

Special Feature

ประตูโรงรถมาตรฐานใหม่ที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกการใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสวยงามมากยิ่งขึ้น


Color & Specification

SHUTTEX.PZ75
PZ75W
Off white
PZ75WP
Perforated Off white
PZ75B
Night black
PZ75BP
Perforated Night black
SHUTTEX.EA48
EA48W
Spain white
EA48B
Beige
SHUTTEX.PC140
PC140S
Anodized sliver
PC140B
Night black

Photos & Videos


อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับประตูม้วนโรงรถ

มอเตอร์โซ่
มอเตอร์ความเร็วสูง
รีโมทคอลโทรล
อุปกรณ์เสริม
กล่องเก็บ