SHUTTER > ประตูม้วนแบบถักลาย

Design

ตัออกแบบมาเพื่อความโปร่ง รับบรรยากาศภายนอกอย่างเต็มที่ สวยงาม ทนทาน และปลอดภัยสูงสุด ง่ายต่อการใช้งาน สามารถแสดงสินค้าภายในร้านได้ในขณะที่ประตูปิดอยู่ กล่องเก็บเริ่มต้นที่ 30x30cm. หรือซ่อนบนฝ้าเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

Security Material

ตัวบานผลิตจากไส้โปร่งขนาดหนา 1.0mm แป็ปขนาดหนา 0.75mm ร้อยกับ อิแปะหนา 3.0mm เคลือบซิงค์แล้วนำมาผ่านกรรมวิธี White powder coating ทำให้ปลอดสนิมและมีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ

Special Feature

ประตูม้วนรุ่น GL ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการปกป้องบ้านที่เพิ่ม ประสิทธิภาพในการถ่ายเทของอากาศจากภายนอกสู่ภายในตัวบ้าน ซึ่งทำให้บ้าน มีความปลอดโปร่งมากที่สุด


Color & Specification

SHUTTEX.GL

ลายก่ออิฐ

GL80WB
GL85WB
เหล็กซิงค์อบสีขาว
เหล็กซิงค์อบสีขาว

ลายอิฐตรง

GL80WC
GL85WC
เหล็กซิงค์อบสีขาว
เหล็กซิงค์อบสีขาว

ลายตาข่าย

GL80WN
เหล็กซิงค์อบสีขาว

Photos & Videos


อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับประตูม้วนถักลาย

มอเตอร์หลอด
มอเตอร์ความเร็วสูง
รีโมทคอลโทรล
อุปกรณ์เสริม
กล่องเก็บ