SHUTTER > ประตูม้วน หน้าต่างม้วน PZ

Design

ประตูม้วนและหน้าต่างม้วนรูปแบบใหม่ สำหรับบ้านเดี่ยว วัสดุเหนือชั้นกว่าทั่วไป ติดตั้งได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือโรงจอดรถ มีแบบฉลุโปร่ง เลือกสลับได้ตามความต้องการ และทำให้เกิดปรากฎการณ์รูเข็ม กล่องเก็บเริ่มต้นที่ 16x16cm หรือซ่อนบนฝ้าเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

Security Material

ตัวบานผลิตจากเหล็กอลูซิงค์เคลือบสีขาวหนา 0.50mm สามารถใช้ แทนเหล็กดัด ใช้เป็นเครื่องหน่วงเวลาจากการโจรกรรมได้ดีเยี่ยม ด้วยเหล็กที่มีความหนาแน่นระดับสูงสุด G550 แบบโปร่งมีรูเล็กขนาด 2.0mm

Special Feature

ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ "Pinhole Effect" ช่วยเพิ่มปลอดภัยมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้เกิดจากรูปเข็มจำนวนมากและเมื่อเรามองผ่านรูจะทำให้ภาพที่เรามองอยู่มีความชัดมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นคนภายนอกมองเข้าข้างในบ้านได้ยากหรืออาจมองไม่เห็นเลย


Color & Specification

SHUTTEX.PZ45
PZ45W
Off white
PZ45WP
Perforated Off white
PZ45B
Night black
PZ45BP
Perforated Night black
SHUTTEX.PZ60
PZ60W
Off white
PZ60WP
Perforated Off white
PZ60B
Night black
PZ60BP
Perforated Night black
SHUTTEX.PZ75
PZ75W
Off white
PZ75WP
Perforated Off white
PZ75B
Night black
PZ75BP
Perforated Night black

Photos & Videos


อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับประตูม้วน PZ

มอเตอร์หลอด
มอเตอร์ความเร็วสูง
รีโมทคอลโทรล
อุปกรณ์เสริม
กล่องเก็บ